24 2002 ., . ,
. ().
86
  /
. . 1, - , 30.06.02,
- , .
. .. , 31.07.02,
.. - .. , .
. .. , 31.07.02,
.. - .. , .
. .. , 31.07.02,
.. - .. ,
. .. , 28.07.02,
.. - , .
. , 10.06.02,
- , .
/ , 29.07.02,
- , .
  /
. , 09.05.02, 
- ,  
. , 09.05.02, 
- ,
/
. , 09.05.02, 
- ,  
. , 09.05.02, 
- ,
. . , 02.04.02,
- , . ,
  /
. 1, - , 25.01.2002,
- , . ,  
. 2 , 05.01.2002,
- ,  
. . , 19.10.01,
. - , .
  /
. , 12.07.2001, 
- , . ,
. . ,
- , . ,
  /
. , 24.06.2001, 
- , .
. , 20.04.2001, 
- , .
  /
. 1, , , 20.10.2000,
- , . ,
. . ,
- ,
. . ,
- , . ,
  /
. 1, , 25.03.2000,
- , . ,
. , 14.06.2000,
- , . ,
. . , 19.10.2000,
- , . ,
  /
. 1, , 21.03.2000 ,
- , . ,
  /
. 1, , 19.10.2000, 
- , . ,
  /
. 1, , 31.01.2000,
- , , . ,
. 2, , 04.09.99,
- , . , ,
  /
. 1, , , , 19.07.2000,
- ,  . ,
. 2, , 28.07.98,
- , SchH -1, . -
  /
. . 1 , 25.07.02,
. - -, .
  /
. . 1, , - , 27.07.02,
- , .
. . 2 , 29.07.02,
- , .
. . 3 , 26.07.02,
- , .
. . , 29.07.02,
- , .
. . , 27.05.02,
- , . -
. .. , 31.07.02,
.. - .. , .
. , 10.06.2002,
- , . ,
  /
. , 14.02.2002, 
Leedalein Instink Debora Soland iz Armii Lubvi, . ,
. , 01.04.02,
- , . ,  
. . , 07.04.02,
- , . ,
  /
. , 10.06.2002,
- , . ,
. , 02.04.2002,
- , . ,
. , 02.04.2002,
- , . , 
. , 07.05.02,
- , . ,
  /
. 1 , 23.09.01,
- , . ,
. . .. , 15.01.02, 
- .. - , . ,
  /
. 1, -, , 02.09.2001,
- ,  . ,
. 2 .. , 30.08.01, 
- , . ,
.3 , 25.01.02,
.. - , . ,
. . .. , 03.10.01, 
..  - , . ,
  /
. 1, ELMONTES ANAIS-ANAIS, 06.04.2001,
Ettore del Nettuno - Montana, . ,
  /  
.ELMONTES ATTIKA, 06.04.2001, 
Ettore del Nettuno - Montana, . ,
. . , 24.06.2001,
- , . ,
. . ,
- , . ,
  /
. , 02.04.2000, 
- ' , . ,
. , 25.02.1999, 
- ,
  /
. , 22.03.2000, 
, . ,
. , 02.03.99,
- , . ,
. . , 20.09.2001, 
- ,. ,
  /
. 1, , , 25.02.1999, 
- , . ,
. 2, , 28.05.2000, 
- , . ,
. 3, , 20.11.99, 
- , . ,  
. . , 15.05.99, 
- , . ,  
  /
. , 18.10.98, 
- , . ,
. . , 19.07.2000, 
- , . ,
. . , 05.05.2000, 
' - , . ,
  /
. .- , 07.09.98, 
- , . ,
. , 04.09.1999,
- , . ,
  /  
. 1, , , , , 19.07.2000,
- , . , ,
. 2, , 16.02.99,
- .. , . , ,  
. 3, ' , 10.05.99,
- , . , ,